Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

کاتالوگ ها

کاتالوگ کیزایران

کیزایران

کیزایران از به نام ترین تولید کنندگان شیرآلات برنجی در ایران می باشد که از سال 1363 فعایت خود را با تولید محصولات زیر آ…

کاتالوگ نیوپایپ

کاتالوگ لوله و اتصالات 5 لایه

لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ لوله و اتصالات 5 لایه نیوپایپ NEW PIPE از جمله محصولات تولیدی صنایع گیتی پسند می باشد ک…