Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

مقالات

لوله آتشخوار؛ انواع و کاربرد آنها

لوله آتشخوار

مقدمه: لوله‌ آتشخوار از جمله اجزای حیاتی و عمده‌ای هستند که در صنایع مختلف، از جمله صنعت نفت، گاز، بخار، پتروشیمی و تول…

8 روش تشخیص درز و تست نشتی در لوله های فولادی مانیسمان و درزجوش

تشخیص تقلبی بودن لوله مانیسمان
در صنعت پایپینگ، استفاده از لوله‌های با کیفیت بسیار مهم است. در بسیاری از موارد، لوله‌های مانیسمان به دلیل خواص مکانیکی و استحکام بالاتر، نسبت به لوله‌های درزدار مورد ترجیح قرار می‌گیرند. اما چگونه می‌توان این دو نوع لوله را از یکدیگر تفکیک کرد؟