Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

لوله درزدار گالوانیزه کارخانه سپنتا

جدول وزن لوله گالوانیزه سپنتا

جدول وزن و ضخامت لوله های گالوانیزه کارخانه سپنتا تحت استاندارد ملی ISIRI 3765

جدول وزن لوله گالوانیزه سبک و سنگین کارخانه سپنتا

جدول وزن و ضخامت لوله گالوانیزه سپنتا
استاندارد 3765

برای مشاهده قیمت های به روز فروشندگان لوله سفید درزدار سپنتا وارد لینک زیر شوید .

قیمت کالا
قیمت جدید لوله گالوانیزه سپنتا