Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

لوله شوفاژی سپنتا در سایت بلوسرچ

در صنایع مختلف، انتقال حرارت و بهداشت به‌عنوان دو عامل بسیار مهم در طراحی و ساخت سیستم‌های گرمایشی و تهویه‌مطبوع مد نظر قرار می‌گیرند. یکی از عوامل کلیدی برای بهبود کارایی این سیستم‌ها و رسیدن به یک عملکرد بهینه، استفاده از لوله‌های درزدار و کیفیت بالا است.

لوله‌های درزدار شوفاژی سپنتا به‌عنوان یکی از تولیدات برتر در این حوزه شناخته شده‌اند. این لوله‌ها با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته و مواد با کیفیت بالا، توانسته‌اند استانداردهای بین‌المللی را در زمینه انتقال حرارت و حفاظت از محیط زیست به خوبی رعایت کنند.

جدول وزن و ضخامت لوله‌های درزدار شوفاژی سپنتا، به عنوان دو پارامتر مهم در استفاده و انتخاب این محصولات، دارای اهمیت بسیاری است. این جدول شامل اطلاعات دقیق درباره وزن و ضخامت مختلف لوله‌ها است و به کاربران این اطلاعات را برای بررسی و مقایسه نیاز‌هایشان ارائه می‌دهد.

جدول وزن و ضخامت لوله شوفاژی سپنتا سبک

دانلود جدول وزن و ضخامت لوله های شوفاژی کارخانه سپنتا مطابق با استاندارد ایران 3765

ضخامت لوله های شوفاژی (سبک) کارخانه سپنتا:

 • 1/2 اینچ: 2 میلیمتر
 • 3/4 اینچ: 2.3 میلیمتر
 • 1 اینچ: 2.6 میلیمتر
 • 11/4 اینچ: 2.6 میلیمتر
 • 11/2 اینچ: 2.9 میلیمتر
 • 2 اینچ: 2.9 میلیمتر
 • 21/2 اینچ: 3.2 میلیمتر
 • 3 اینچ: 3.2 میلیمتر
 • 4 اینچ: 3.6 میلیمتر

وزن هر شاخه 6 متری لوله شوفاژی (سبک) سپنتا:

 • 1/2 اینچ: 5.98 کیلوگرم
 • 3/4 اینچ: 8.79 کیلوگرم
 • 1 اینچ: 11.88 کیلوگرم
 • 11/4 اینچ: 16.29 کیلوگرم
 • 11/2 اینچ: 20.65 کیلوگرم
 • 2 اینچ: 25.94 کیلوگرم
 • 21/2 اینچ: 35.65 کیلوگرم
 • 3 اینچ: 40.32 کیلوگرم
 • 4 اینچ: 60.54 کیلوگرم
جدول وزن و ضخامت لوله های سبک شوفاژی کارخانه سپنتا

قیمت لوله شوفاژی درزدار سپنتا

برای مشاهده قیمت لوله های سبک، متوسط و سنگین شوفاژی کارخانه سپنتا کلیک کنید

جدول وزن و ضخامت لوله شوفاژی درزدار سپنتا متوسط

تمامی اطلاعات و جدول های وزن و ضخامت لوله های شوفاژی در بلوبلاگ از سایت کارخانه سپنتا گرفته شده و قابل اطمینان می باشند.

ضخامت لوله درزدار تست شوفاژی سپنتا (متوسط):

 • 1/2 اینچ: 2.6 میلیمتر
 • 3/4 اینچ: 2.6 میلیمتر
 • 1 اینچ: 3.2 میلیمتر
 • 11/4 اینچ: 3.2 میلیمتر
 • 11/2 اینچ: 3.2 میلیمتر
 • 2 اینچ: 3.6 میلیمتر
 • 2/12 اینچ: 3.6 میلیمتر
 • 3 اینچ: 4 میلیمتر
 • 4 اینچ: 4.5 میلیمتر
 • 5 اینچ: 5 میلیمتر
 • 6 اینچ: 5 میلیمتر

وزن لوله های شوفاژی 6 متری کارخانه لوله سپنتا ( متوسط):

 • 1/2 اینچ: 7.68 کیلوگرم
 • 3/4 اینچ: 9.31 کیلوگرم
 • 1 اینچ: 14.09 کیلوگرم
 • 11/4 اینچ: 19.4 کیلوگرم
 • 11/2 اینچ: 22.27 کیلوگرم
 • 2 اینچ: 31.29 کیلوگرم
 • 21/2 اینچ: 38.58 کیلوگرم
 • 3 اینچ: 51.13 کیلوگرم
 • 4اینچ: 73.20 کیلوگرم
 • 5 اینچ: 99.60 کیلوگرم
 • 6 اینچ: 120.79 کیلوگرم
جدول وزن و ضخامت لوله های متوسط درزدار سپنتا

جدول وزن و ضخامت لوله های سنگین شوفاژی کارخانه سپنتا

در زیر می توانید ضخامت و وزن لوله های آهنی تست شده کارخانه سپنتا را مشاهده کنید.

ضخامت لوله های (سنگین) شوفاژی کارخانه سپنتا:

 • 1/2 اینچ: 3.2 میلیمتر
 • 3/4 اینچ: 3.2 میلیمتر
 • 1 اینچ: 4 میلیمتر
 • 11/4اینچ: 4 میلیمتر
 • 11/2 اینچ: 4 میلیمتر
 • 2 اینچ: 4.5 میلیمتر
 • 21/2 اینچ: 4.5 میلیمتر
 • 3 اینچ: 5 میلیمتر
 • 4 اینچ: 5.4 میلیمتر
 • 5 اینچ: 5.4 میلیمتر
 • 6 اینچ: 5.4 میلیمتر

وزن هر شاخه لوله 6 متری شوفاژی (سنگین) سپنتا:

 • 1/2 اینچ: 8.64 کیلوگرم
 • 3/4 اینچ: 11.22 کیلوگرم
 • 1 اینچ: 17.64 کیلوگرم
 • 11/4 اینچ: 22.8 کیلوگرم
 • 11/2 اینچ: 26.28 کیلوگرم
 • 2 اینچ: 37.14 کیلومتر
 • 21/2 اینچ: 47.58 کیلومتر
 • 3 اینچ: 61.8 کیلومتر
 • 4 اینچ: 87 کیلومتر
 • 5 اینچ: 107.4 کیلوگرم
 • 6 اینچ: 127.8 کیلوگرم
جدول وزن و ضخامت لوله های شوفاژی سنگین سپنتا