Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

بلوسرچ جستجو کالا و خدمات صنعتی

مشتری بگیر به سبک نوین

فروش آنلاین در بلوسرچ

افزایش فروش و گرفتن مشتری با 2 روش تبلیغاتی در سایت بلوسرچ

  • سفارش بنر تبلیغاتی در صفحات کالاها
  • ارسال قیمت برای کالاها

شرایط و نحوه ی سفارش بنر تبلیغاتی

  1. ثبت نام و ساخت پروفایل فروشگاه خود در سایت
  2. تبلیغات باید مرتبط با زمینه فعالیت سایت بلوسرچ باشد
  3. پس از انتخاب صفحه ی مورد نظر برای اطلاع از تعرفه و درج تبلیغ بنری خود با کارشناسان ما تماس بگیرید
ارسال قیمت در وبسایت بلوسرچ

شرایط و نحوه ی ارسال قیمت برای کالاهای سایت بلوسرچ به صورت رایگان

  1. ثبت نام و ساخت پروفایل فروشگاه خود در سایت
  2. بعد از تایید پروفایل فروشگاه شما توسط کارشناسان ما شما میتوانید با انتخاب کالاها در سایت قیمت پیشنهادی خود را ارسال کنید ( آموزش ارسال قیمت )